Biz Kimiz

13 Yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren tecrübeli bir firmayız.

Firmamız 13 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip, kurucusu ve mesleki alanlarında uzman, tecrübeli bir teknik kadro ile halkımıza disiplinli ve kaliteli bir mühendislik hizmeti vermektedir.

Amacımız: Denetlenen Yapılarda öncelik sırası ile imar kanunu ve yönetmeliklerine, imar planı, ruhsat ve eki tüm projelerine, Türk Standart enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere, fen ve sanat sağlık kuralları ile ilgili diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılar  inşa edilmesi için  Proje ve Yapı Denetim faaliyetinde bulunmaktır.

Anasayfa